Administrative medarbejdere/sagsbehandlere

Administrative medarbejdere skaber rammerne for advokaternes arbejde og udfylder funktioner inden for

  • Økonomi
  • Intern og ekstern kommunikation, og
  • Service

Lige som vi ønsker, at vores jurister skal udvikle sig, giver vi plads til, at vores administrative medarbejdere udvikler sig og dyrker deres kompetenceområder.

Mange administrative funktioner adskiller sig fra det juridiske arbejde. Denne forskellighed er med til at forme vores forståelse for forskellige fagligheder, som vi kan drage nytte af i vores interne og eksterne samarbejde.

Juridiske sagsbehandlere hos IDEAL Advokatfirma P/S understøtter en række juridiske servicefunktioner, der omfatter korrespondance med samarbejdspartnere og klienter, tinglysning af skøder, pantebreve og servitutter, udkast til diverse aftaledokumenter, fakturering, oversættelser, korrekturlæsning og ad hoc opgaver.

Vores juridiske sagsbehandlere har akademisk baggrund inden for erhvervssprog eller er uddannet advokatsekretær.

Kunne du tænke dig at være administrative medarbejder/sagsbehandler hos IDEAL Advokatfirma P/S, så send din uopfordrede ansøgning til mail@ideal-law.dk.