Ansættelsesret

Vores advokater med speciale i ansættelses- og arbejdsret yder juridisk rådgivning om ansættelsesretlige forhold på højeste faglige niveau. Vi er eksperter i udarbejdelse af ansættelseskontrakter, direktørkontrakter, opsigelsesskrivelser, samt juridisk rådgivning i relation til ferieloven, funktionærloven, ligebehandlingsloven, herunder om barsel, chikane og diskrimination.
Vi bistår både arbejdsgiver og arbejdstager med stor erfaring i problemløsning relateret til samtlige ansættelsesretlige regler og reguleringer.

Specialister i ansættelsesret