Entrepriseret

Vi har mange års erfaring med at sikre såvel bygherre som entreprenør optimale juridiske rammer for at kunne bygge trygt. Vi bistår med at få udarbejdet korrekte juridiske aftaler til underleverandører og tekniske rådgivere, hvad enten aftalen er underlagt standardbetingelser (f.eks. ‘AB18’) eller ej.
Opstår der tvister undervejs i byggeriet er vi – selv med kort varsel – klar til at bistå med afholdelse af stadeforretning (syn & skøn), ligesom vi er specialister i proces og konfliktløsning, herunder mediation, retssagsbehandling og alle voldgiftsformer (f.eks. hos Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed).

Specialister i Entrepriseret