Lejeret

Vi har stor ekspertise inden for lejeret, idet vi har mange års erfaring med alle former for juridiske problemstillinger relateret til lejemål. Vi bistår både udlejere og lejere med strategisk rådgivning under forhandling af vilkårene ved lejekontraktens indgåelse og gennem hele lejeperioden.
Skulle der blive behov herfor, har vi ligeledes stor ekspertise inden for repræsentation af klienter ved huslejenævnet, i forbindelse med voldgiftssager eller ved domstolene.

Specialister i lejeret