Landbrugsret

Vi har en høj grad af specialisering inden for landbrugsretlig rådgivning, hovedsageligt inden for; køb og salg af landbrugsejendomme, varetagelse af landmandens interesser overfor offentlige instanser og ved generationsskifte.
Rådgivning til landbruget ved køb og salg forudsætter et detaljeret kendskab til den omfangsrige offentlige regulering, som landbruget er underlagt. Vi har et dybdegående kendskab til den offentligretlige regulering af landbruget, og vi repræsenterer både store og små aktører inden for landbruget. Vi er derfor i stand til at yde juridisk rådgivning med henblik på at sikre landbrugets interesser over for det offentlige.

Specialister i landbrugsret