Regler om hvidvask

Alle advokatfirmaer er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Ved lov er vi forpligtiget til at indsamle og opbevare vores klienters identitetsoplysninger, hvorfor vi ved oprettelsen af sager indhenter klienters navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. For selskabers vedkommende skal der derudover foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Opstår der mistanke om tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering, er vi forpligtiget til at undersøge forholdet nærmere. Kan mistanken ikke afkræftes, skal der ske indberetning til Advokatsamfundet eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.