Skatteret

Vi arbejder med en bred vifte af skatte- og afgiftsretlige problemstillinger, herunder inden for etablering og opstart af virksomhed, køb og salg af virksomheder, generationsskifte og omstrukturering, fast ejendom og tarifering. Vi repræsenterer desuden vores klienter ved sager for Skatterådet og ved myndighedsforhandlinger, ligesom vi fører skattesager ved domstolene, Landsskatteretten og Skatteankenævnet.
Vi beskæftiger os derudover med afgifts- og tarriferringssager, og vi er derfor i stand til at bistå vores klienter i alle sager om told, moms og afgifter. I disse sager er der ofte behov for formidling og analyse af kompliceret teknisk viden, hvilket vi har stor erfaring i. Herved sikrer vi os, at dommere eller myndigheden som skal træffe afgørelse i sagen, får det fulde og korrekte billede.

Specialister i skatteret