IP-ret

Vi hjælper vores klienter med at beskytte deres intellektuelle rettigheder, som eksempelvis brands, opfindelser eller design. På et højt specialiseret niveau rådgiver vi om registrering af rettigheder, f.eks varemærker og patenter. Vi har stor erfaring med håndhævelse af IP-rettigheder. Skulle du opleve at andre anvender dit varemærke, design eller har kopieret et af dine produkter, består vi i alle faser af sagen, lige fra den første henvendelse til krænkeren med krav om ophør til klienten har modtaget økonomisk erstatning for krænkelse af rettigheder.
Da vi ofte føre sager om krænkelse af IP-rettigheder, kan vores klienter trække på vores viden og erfaring inden for området, herunder også med sikring af beviser i forhold til en efterfølgende retssag med krav om erstatning for krænkelsen.

Specialister i IP-ret