Markedsføringsret

Vi rådgiver vores klienter om alle forhold inden for markedsføringsretten. Typisk hjælper vi vores klienter med at få standset misbrug af forretningshemmeligheder, herunder sørger for at klienterne får økonomisk erstatning for det tab som der lides.

Herudover bistår vi vores klienter i forbindelse med spørgsmål vedrørende markedsføring som, f.eks. sammenlignende reklamer.

Vi fører ofte sager for vores klienter omhandlende god markedsføringsskik og/eller illoyal markedsføring fra klienternes konkurrenter, herunder nedlæggelse af midlertidigt forbud for at få standset krænkelse af rettigheder.

Specialister i markedsføringsret