Konkurrenceret

Vi rådgiver inden for alle aspekter af konkurrenceretten, og er med til at sikre at vores klienter er konforme i forhold til de konkurrenceretlige regler, herunder iagttagelse af forbuddene om konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling. Samtidig har vi som et af de få advokatfirmaer i Region Syddanmark oparbejdet stor erfaring med fusionsanmeldelser til både Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og EU’s konkurrencemyndigheder. Vi har således ageret rådgiver i en række store virksomhedsoverdragelser, der har været anmeldelsespligtige, og som derfor skulle godkendes forinden implementering.

Ved fusionsanmeldelser deltager vi både i udarbejdelsen af anmeldelsen og repræsenterer virksomhederne over for de relevante konkurrencemyndigheder i forbindelse med vilkårsforhandlinger, hvis fusionen ikke kan godkendes uden at der afgives tilsagn om, f.eks. frasalg af strategiske aktiver eller påtagelse af adfærdsregulerende vilkår.

Specialister i konkurrenceret