Indskydergarantiordning

Efter de seneste ændringer af lov om indskydergarantiordningen gør IDEAL Advokatfirma P/S udtrykkeligt opmærksom på, at indestående på klientkonti hos advokater ikke længere er undtaget fra reglen om maksimal dækning af EUR 100.000.

Indskud foretaget i forbindelse med transaktioner vedrørende erhvervelse af fast ejendom, som hovedsageligt har været anvendt ikke-erhvervsmæssigt eller er bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er dækket af indskydergarantifonden med op til EUR 10.000.000 i indtil 12 måneder efter beløbets indsættelse. Alle andre beløb deponeret på klientkonti hos IDEAL Advokatfirma er i dag underlagt samme beløbsbegrænsning som almindelige indeståender med maksimal dækning på EUR 100.000.

I forlængelse heraf gør IDEAL Advokatfirma udtrykkeligt opmærksom på, at loftet for dækning på EUR 100.000 gælder per pengeinstitut. Såfremt en kunde således privat har penge indskudt i det samme pengeinstitut, som IDEAL Advokatfirma P/S har placeret kundens midler i, opnår kunden maksimalt EUR 100.000 i erstatning for det samlede indestående på begge konti.

IDEAL Advokatfirma P/S er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for tab, som kunderne lider ved konkurs eller anden insolvens hos det pengeinstitut, hvor kundens midler er placeret.