Rets- & Voldgiftssager

Vi hjælper dig uanset hvilken tvist du havner i, og arbejder hårdt for at opnå den bedste løsning for dig, det være sig et forlig, deltagelse i mediation eller førelse af rets- og voldgiftssager. Vi har erfaring med at håndtere både konfliktfyldte og omfattende tvister. Såfremt det ikke er muligt at finde en mindelig løsning på tvisten, sætter vi en stor ære i at repræsentere vores klienter både for de almindelige domstole eller ved en voldgift.

Vores tilgang til tvisten vil indledningsvist have til formål at klarlægge tvistens faktuelle forhold. På denne måde er vi i stand til at afstemme procesrisiko og afklare hvilke juridiske problemstillinger, som tvisten omhandler. Det ekstremt grundige forarbejde er afgørende for, at retssagen forløber planmæssigt.

Vi bistår vores klienter i alle skridt af sagen – også efter sagens afgørelse, hvor vi gør en dyd af drøfte resultatet med klienten – og hvis udfaldet ikke skulle være til vores fordel – en drøftelse klientens muligheder for at indbringe sagen for en højere instans.

Vi repræsenterer vores klienter ved by-, lands- og højesteret samt ved international domstole (eksempelvis EU-domstolen).

Specialister i Rets- & Voldgiftssager