Selskabsret

Vi rådgiver i stort omfang klienter og øvrige samarbejdspartnere i alle former for selskabsretlige forhold og dispositioner. Selskabsretlig rådgivning er relevant på stort set ethvert trin i en virksomheds udvikling, således allerede fra første færd, hvor stifteren skal rådgives om, hvilken type selskab, man kan og/eller bør vælge til sin kommende virksomhed, til løbende fusioner, spaltninger og omdannelser, og slutteligt ved ophør, f.eks. i form af frivillig likvidation.
Et særligt retsområde inden for selskabsretten er andelsselskaber. For disse selskaber gælder lov om erhvervsdrivende virksomheder, som kun i beskedent omfang regulerer andelsselskabers virksomhed, hvorfor mange relevante forhold er styret af praksis og forskellige dele af lov om kapitalselskaber. Vi har særlig ekspertise og erfaring med andelsselskaber, idet vi løbende rådgiver flere af landets største andelsselskaber.

Specialister i selskabsret